Warto wiedzieć

Prawa lokatorów znowelizowane przepisy

Obowiązują już znowelizowane przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów oraz Kodeksu postepowania cywilnego

Dodano: 17/11/2011

16 listopada 2011r weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Nowe przepisy wprowadzają pojęcie pomieszczenia tymczasowego. Pomieszczenie takie nie będzie jednak przysługiwało osobom eksmitowanym na skutek „(…) stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo że dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego” (Art. 25d, Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1342). Osoby takie będą mogły być eksmitowane do noclegowni, schroniska bądź innej placówki zapewniającej miejsce noclegowe. Ponadto wobec tych osób nie będzie miał zastosowania okres ochronny tj. od 1 listopada do 31 marca następnego roku. Więcej w artykule na stronie www.gazetaprawna.pl, źródło: PAP –